Notice: Undefined index: MaxVertRes in /www/LinksMenu.php on line 2

Ontstaan

Hobbyclub Telemodel werd op 23 september 1980 opgericht als onderdeel van de personeelsvereniging van het PTT Telecom district Amsterdam. Dit jaar vieren we dus ons dertig jarig bestaan. In de begintijd bestonden de activiteiten van Telemodel uit modelbouw in de ruimste zin van het woord. Er werd geknutseld aan boten, vliegtuigen, auto’s en treinen. Zo nu en dan werden de modellen geshowd in de kantine van het toenmalige hoofdkantoor aan de Pieter de Hooghstraat in Amsterdam. Wat later kregen we de beschikking over een vaste ruimte op de zolder van het postkantoor aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal in het centrum van Amsterdam. Het gebouw dat thans het winkelcentrum Magna Plaza huisvest. De activiteiten spitsten zich al snel toe op het modelspoor en uiteindelijk was dit de enige tak die overbleef. Op zo’n 45 vierkante meter werd een vaste spoorbaan gebouwd en ook weer afgebroken om te worden vervangen door een gecombineerde wissel- en gelijkstroombaan, een gegeven dat heden nog steeds wordt toegepast. Zoals zo vele modelbouwclubs ontkwam Telemodel ook niet aan diverse verhuizingen. Gelukkig was de werkgever altijd bereid om mee te denken en een andere ruimte beschikbaar te stellen. Sinds 1996 vindt de club zijn domicilie in Zaandam. In een voormalig magazijn zijn diverse onderdelen van de ontspanningsvereniging ondergebracht. De modelbouwclub vond een plaats in de grote kelder.

De baan.

Bij het ontwerpen van de baan werd aan het eerdere principe van 2 onafhankelijke banen, wissel- en gelijkstroom, niet getornd. Ook de huidige baan is volgens dit principe opgebouwd met dien verstande dat de gelijkstroombaan een analoge besturing heeft en de Märklinbaan digitaal wordt aangestuurd. De eerste maanden werden besteed aan het ontwerpen van het sporenplan en de onderbouw. Bij een dergelijk groot project is het zonder goed uitgewerkt plan nagenoeg onmogelijk om tot een goed resultaat te komen. Daarna werd ongeveer een jaar besteed aan de onderbouw van de baan. Deze bestaat uit een raamwerk van latten waarop later het baanlichaam werd gebouwd volgens de open bouwwijze. Als eerste reed in februari 1998 een trein provisorisch op de gelijkstroombaan, een jaar later gevolgd door de wisselstroombaan. Deze laatste is in eerste instantie geschikt gemaakt voor zowel analoge als digitale besturing. Bij een aanpassing in 2001, waarbij remtrajecten werden ingebouwd, is de analoge besturing verwijderd en kan er alleen nog digitaal worden gereden. Toen beide banen zo ongeveer rijklaar waren en er een begin werd gemaakt met het landschap, ontstond het idee om ook een smalspoorbaan aan te leggen. Het bleek mogelijk om deze tussen de bestaande banen in te passen. Ook deze baan doet het grote station aan. Omdat er geen plaats meer was aan de perronzijde werd de smalspoorbaan zoals bij het grote voorbeeld ook voorkomt aan de voorzijde van het station aangelegd. Wel moesten de werkzaamheden aan het landschap worden opgeschort. Aldus geschiedde en sinds 2001 is ook de smalspoorbaan operationeel. Daarna is er voortvarend gewerkt aan het landschap en op dit moment is dit dan ook geheel gereed en kunnen we voor het eerst in het bestaan van de club zeggen dat een baan ook daadwerkelijk af is. Omdat het zeker is dat we eind 2014 het pand moeten verlaten worden er aan de baan geen echte bouwactiviteiten meer gepleegd. De werkzaamheden beperken zich tot regulier onderhoud. Om de modelbouwvaardigheid op peil te houden werd begonnen met de bouw van een modulebaan. Hiervan vindt u elders op deze website een uitvoerig verslag.

Techniek

De Märklinbaan is uitgerust met het originele Märklin digital systeem. Om een natuurgetrouw afremmen mogelijk te maken zijn in eigen beheer afremmodules gebouwd welke in elke stopsectie een natuurgetrouw afremmen mogelijk maken. Ook het bloksysteem is in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd. Een magneet onder het laatste voertuig zorgt ervoor dat een sectie nooit wordt vrijgegeven indien het laatste rijtuig deze niet heeft verlaten. Voor de Märklinbaan heeft een ieder de beschikking over een aantal vaste locadressen, die zoveel mogelijk gelijk zijn aan de adressen die men thuis gebruikt. Hierdoor kunnen de treinen zonder verdere programmering of instelling zo van de eigen baan op de clubbaan worden gezet en kan er gereden worden. De baan beschikt over een eigen station en een tweetal schaduwstations. De gelijkstroombaan functioneert sinds 2002 volgens het systeem van Meekeren. De ombouw naar dit systeem heeft wel een aantal hoofdbrekens gekost, mede door de omvang en grootte van de baan, maar nu rijden de treinen volautomatisch en probleemloos over de baan en krijgen na een rondje een rustperiode in één van de twee zes-sporige schaduwstations. Het grote station en de opstelsporen worden via een bedieningspaneel met de hand bediend om zodoende niet alleen toeschouwer te zijn maar ook daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan het spoorwegverkeer. De enkelsporige smalspoorbaan met twee keerlussen tenslotte werkt volledig automatisch. Ook hier is in eigen beheer een schakeling ontworpen. Drie treinen verzorgen hier het verkeer tussen het grote station en het bergstation. Hier kan de reiziger langs een steil bergpad het kasteel op de top van de berg bereiken.

Clubactiviteiten

De clubavonden worden op de dinsdagavond gehouden. Iedere derde dinsdag van de maand is een rijdag. De treinen die op deze rijdagen op de baan komen zijn privé eigendom van de leden. De club bezit zelf slechts enkele treinen, waaronder 2 poetstreinen om de baan schoon te houden. Bezoekers zijn op deze rijdagen van harte welkom. Wel graag eerst even contact opnemen met de secretaris. Op de andere clubavonden wordt naarstig gebouwd aan de modulebaan. Andere activiteiten die we ontplooien zijn onder andere het bezoeken en ontvangen van collega clubs en zo nu en dan een uitje naar een museumspoorbedrijf, railmuseum of een andere spoorgerelateerde instelling. Omdat we een bedrijfsvereniging zijn en flink gesponsord worden door de werkgever is het lidmaatschap van de vereniging beperkt tot werknemers en oud werknemers van KPN. Hoewel de toekomst vanwege de huisvesting onzeker is hopen we dat onze werkgever nog tot in lengte van dagen de personeelsvereniging een warm hart mag blijven toedragen en we nog vele jaren onze hobby mogen beoefenen. Hopelijk halen we zo ook ons 40 jarig jubileum.