Ontstaan

Hobbyclub Telemodel werd op 23 september 1980 opgericht als onderdeel van de personeelsvereniging van het PTT Telecom district Amsterdam. Dit jaar vieren we dus ons dertig jarig bestaan. In de begintijd bestonden de activiteiten van Telemodel uit modelbouw in de ruimste zin van het woord. Er werd geknutseld aan boten, vliegtuigen, auto’s en treinen. Zo nu en dan werden de modellen geshowd in de kantine van het toenmalige hoofdkantoor aan de Pieter de Hooghstraat in Amsterdam. Wat later kregen we de beschikking over een vaste ruimte op de zolder van het postkantoor aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal in het centrum van Amsterdam. Het gebouw dat thans het winkelcentrum Magna Plaza huisvest. De activiteiten spitsten zich al snel toe op het modelspoor en uiteindelijk was dit de enige tak die overbleef. Op zo’n 45 vierkante meter werd een vaste spoorbaan gebouwd en ook weer afgebroken om te worden vervangen door een gecombineerde wissel- en gelijkstroombaan, een gegeven dat heden nog steeds wordt toegepast. Zoals zo vele modelbouwclubs ontkwam Telemodel ook niet aan diverse verhuizingen. Gelukkig was de werkgever altijd bereid om mee te denken en een andere ruimte beschikbaar te stellen. Sinds 1996 vindt de club zijn domicilie in Zaandam. In een voormalig magazijn zijn diverse onderdelen van de ontspanningsvereniging ondergebracht. De modelbouwclub vond een plaats in de grote kelder.

De baan.

Bij het ontwerpen van de baan werd aan het eerdere principe van 2 onafhankelijke banen, wissel- en gelijkstroom, niet getornd. Ook de huidige baan is volgens dit principe opgebouwd met dien verstande dat de gelijkstroombaan een analoge besturing heeft en de Märklinbaan digitaal wordt aangestuurd. De eerste maanden werden besteed aan het ontwerpen van het sporenplan en de onderbouw. Bij een dergelijk groot project is het zonder goed uitgewerkt plan nagenoeg onmogelijk om tot een goed resultaat te komen. Daarna werd ongeveer een jaar besteed aan de onderbouw van de baan. Deze bestaat uit een raamwerk van latten waarop later het baanlichaam werd gebouwd volgens de open bouwwijze. Als eerste reed in februari 1998 een trein provisorisch op de gelijkstroombaan, een jaar later gevolgd door de wisselstroombaan. Deze laatste is in eerste instantie geschikt gemaakt voor zowel analoge als digitale besturing. Bij een aanpassing in 2001, waarbij remtrajecten werden ingebouwd, is de analoge besturing verwijderd en kan er alleen nog digitaal worden gereden. Toen beide banen zo ongeveer rijklaar waren en er een begin werd gemaakt met het landschap, ontstond het idee om ook een smalspoorbaan aan te leggen. Het bleek mogelijk om deze tussen de bestaande banen in te passen. Ook deze baan doet het grote station aan. Omdat er geen plaats meer was aan de perronzijde werd de smalspoorbaan zoals bij het grote voorbeeld ook voorkomt aan de voorzijde van het station aangelegd. Wel moesten de werkzaamheden aan het landschap worden opgeschort. Aldus geschiedde en sinds 2001 is ook de smalspoorbaan operationeel. Daarna is er voortvarend gewerkt aan het landschap en op dit moment is dit dan ook geheel gereed en kunnen we voor het eerst in het bestaan van de club zeggen dat een baan ook daadwerkelijk af is. Omdat het zeker is dat we eind 2014 het pand moeten verlaten worden er aan de baan geen echte bouwactiviteiten meer gepleegd. De werkzaam